Bacaan Adzan dan Iqomat

ADZAN
Allahu Akbar Allahu Akbar. (2X)
Asyhadu alla illahaillallah. (2X)
Asyhadu anna Muhammadar rasulullah. (2X)
Haiyaalas solah (2X)
Haiyaalal falah. (2X)
Allahu Akbar Allahu Akbar.
La ilahaillallah.

Artinya :
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.
Aku menyaksikan bahawa Tiada Tuhan melainkan Allah.
Aku menyaksikan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah.
Marilah Sembahyang.
Marilah kepada kejayaan.
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.
Tiada Tuhan melainkan Allah.
Tambahkan “Assolaatu khairun minan naum” (2X) artinya “Sembahyang itu lebih baik dari Tidur” pada Azan Subuh setelah “Haiyaalal falah” (2X)

Sunnah Di Waktu Menyeru Adzan (Muadzin)
 1. Berwudhu’
 2. Menghadap ke arah Kiblat
 3. Berdiri sewaktu menyeru Adzan atau Qamat
 4. Dilakukan di tempat yang tinggi.
 5. Muadzin hendaklah menyaring dan mengeluarkan suaranya.
 6. Mengulang-ulang lafadz syahadatain
 7. Muadzin menutup kedua telinganya dengan jari telunjuk ketika mengucapkan “Haiyaalas solah” sambil memalingkan muka kearah kanan, dan ketika mengucapkan “Haiyaalal falah” berpaling ke arah kiri.

Menjawab seruan Adzan
Jika kita mendengar seruan Adzan, hendaklah kita menyahut, mengikut atau menjawab apa yang diucapkan dalam Adzan yang diserukan oleh muadzin dengan perlahan-lahan, cuma pada bacaan :
“Haiyaalas solah” dan “Haiyaalal falah” maka kita ucapkan :
“Laa haulawala quwwata illa billa hil alyyil aadzim”
artinya : “Tiada daya upaya dan kekuatan ku kecuali dengan pertolongan Allah”.

“Assolaatu khairun minan naum” maka kita ucapkan “Syadaqta wa barirta waana mina syaahidiin”
maksudnya “ Benarlah dan mendapat kebaikanlah engkau dan aku adalah daripada yang menyaksikan”.

IQAMAH :
Qamat disebut juga dengan Iqamah yakni ucapan atau bacaan yang dilakukan ketika akan melakukan sholat.
Allahu Akbar Allahu Akbar.
Asyhadu alla illahaillallah.
Asyhadu anna Muhammadar rasulullah.
Haiyaalas solah Haiyaalal falah.
Qadqamatis solah Qadqamatis solah.
Allahu Akbar Allahu Akbar.
La ilahaillallah.

artinya:

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.
Aku menyaksikan bahawa Tiada Tuhan melainkan Allah.
Aku menyaksikan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah.
Marilah Sembahyang.
Marilah kepada kejayaan.
Sesungguhnya sudah hampir mengerjakan sembahyang.
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.
Tiada Tuhan melainkan Allah.

Menjawab bacaan Qamat:

Jika berjamaah, maka yang membacakan Qamat itu cuma seorang saja contohnya muadzin, tidak perlu lagi kita Qamat. Bagaimanapun untuk beroleh pahala hendaklah kita menyahut, mengikut atau menjawab apa yang diucapkan dalam Qamat yang dibacakan oleh muadzin dengan perlahan-lahan, cuma pada bacaan :
“Haiyaalas solah Haiyaalal falah” maka kita ucapkan
“Laa haulawala quwwata illa billa hil alyyil aadzim” artinya
“Tiada daya upaya dan kekuatan ku kecuali dengan pertolongan Allah”.

“Qadqamatis solah Qadqamatis solah” maka kita ucapkan
“Aqaamahallahu wa adaamahaa” artinya
“Semoga Allah menjadikan Solat ini berdiri terus dan kekal”
Selepas adzan dan iqamah, kita disunatkan membaca sholawat atas Rasul dan sahabat.


DO’A SELEPAS AZAN DAN IQAMAH
Allahumma rabba hazihid da’ watittamah. Wassolatil qaimah. Ati saiyidana Muhammadanil wasilata wal fadhilah. Wassyarafa waddarajatal ‘aliatar rafi’ah. Wab’athhul maqamal mahmudal lazi wa’adtah. Innaka laatukhliful mi’ad. Rabbighfirli waliwalidaiya (3X). Warhamhuma kama rabbayani saghira. Wasollallahu ‘ala saiyidini Muhammadiw wa’alihi wasahbihi wassallam.
Artinya:
Ya Allah, Wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan adzan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kehormatan, sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Ya Allah ampunilah aku serta ibubapaku dan kurniakanlah rahmat kepada keduanya sebagaimana kedua mereka memelirara akan daku. Dan selamat sejahtera atas junjungan kami Muhammad dan keluarganya dan sahabat-sahabat baginda.

Bacaan Sholat Fardhu

Bacaan Sholat Fardhu - Buat untuk rekan2 yang ingin memperdalam Sholat Fardhu dengan meyakini dimana Sholat merupakan sebuah Media (ritual) berkomunikasi antara Mahluk dengan Sang Pencipta Allah Swt. dan dikhususkan juga bagi rekan2 yang mualaf.

Sehingga Sholat terdeskripsi tidak hanya dengan menbunyikan Surah atau pun Doa, akan tetapi dengan mengerti, meyakini, berkomunikasi memohon penuh dengan kekhusyukan kepada Tuhan YME

Semoga posting ini dapat mengantarkan kita semua ke dalam Ridho Allah Swt. dan lebih serta kurangnya saya mohonkan bimbingan bantuan dari saudara2 sekalian terimakasih. 

DOA IFTITAH 

ALLAAHU AKBARU KABIIRAA WAL HAMDU LILLAAHI KATSIIRAA WASUBHAANALLAAHI BUKRATAW WAASHIILAA.
"Allah Maha Besar, Maha Sempurna Kebesaran-Nya. Segala Puji Bagi Allah, Pujian Yang Sebanyak-Banyaknya. Dan Maha Suci Allah Sepanjang Pagi Dan Petang."

INNII WAJJAHTU WAJHIYA LILLADZII FATHARAS SAMAAWAATI WAL ARDHA HANIIFAM MUSLIMAW WAMAA ANA MINAL MUSYRIKIIN.
"Kuhadapkan Wajahku Kepada Zat Yang Telah Menciptakan Langit Dan Bumi Dengan Penuh Ketulusan Dan Kepasrahan Dan Aku Bukanlah Termasuk Orang-Orang Yang Musyrik."

INNA SHALAATII WANUSUKII WAMAHYAAYA WAMAMAATII LILLAAHIRABBIL ‘AALAMIIN.
"Sesungguhnya Sahalatku, Ibadahku, Hidupku Dan Matiku Semuanya Untuk Allah, Penguasa Alam Semesta."

LAA SYARIIKA LAHUU WA BIDZAALIKA UMIRTU WA ANA MINAL MUSLIMIIN.
"Tidak Ada Sekutu Bagi-Nya Dan Dengan Demikianlah Aku Diperintahkan Dan Aku Termasuk Orang-Orang Islam."

AL-FATIHAH

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM.
"Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang."

AL HAMDU LILLAAHI RABBIL ‘AALAMIIN.
"Segala Puji Bagi Allah, Tuhan Semesta Alam."

ARRAHMAANIR RAHIIM.
"Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang."

MAALIKIYAUMIDDIIN.
"Penguasa Hari Pembalasan."

IYYAAKA NA’BUDU WAIYYAAKA NASTA’IINU.
"Hanya Kepada-Mu lah Aku Menyembah Dan Hanya Kepada-Mu lah Aku Memohon Pertolongan."

IHDINASH SHIRAATHAL MUSTAQIIM.
"Tunjukilah Kami Jalan Yang Lurus."

SHIRAATHAL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM GHAIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM WALADHDHAALLIIN. AAMIIN.
"Yaitu Jalannya Orang-Orang Yang Telah Kau Berikan Nikmat, Bukan Jalannya Orang-Orang Yang Kau Murkai Dan Bukan Pula Jalannya Orang-Orang Yang Sesat."

R U K U’

SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH. – 3 x
"Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya."

I’TIDAL

SAMI’ALLAAHU LIMAN HAMIDAH.
"Semoga Allah Mendengar ( Menerima ) Pujian Orang Yang Memuji-Nya ( Dan Membalasnya )."

RABBANAA LAKAL HAMDU MIL’US SAMAAWATI WA MIL ‘ULARDHI WA MIL ‘UMAASYI’TA MIN SYAI’IN BA’DU.
"Wahai Tuhan Kami ! Hanya Untuk-Mu lah Segala Puji, Sepenuh Langit Dan Bumi Dan Sepenuh Barang Yang Kau Kehendaki Sesudahnya.

SUJUD

SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. – 3 x
"Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya."

DUDUK DIANTARA DUA SUJUD

RABBIGHFIRLII WARHAMNII WAJBURNII WARFA’NII WARZUQNII WAHDINII WA’AAFINII WA’FU ‘ANNII.
"Ya Tuhanku ! Ampunilah Aku, Kasihanilah Aku, Cukupkanlah ( Kekurangan )-Ku, Angkatlah ( Derajat )-Ku, Berilah Aku Rezki, Berilah Aku Petunjuk, Berilah Aku Kesehatan Dan Maafkanlah ( Kesalahan )-Ku."

TASYAHUD AWAL

ATTAHIYYAATUL MUBAARAKAATUSH SHALAWATUTH THAYYIBAATU LILLAAH.
"Segala Kehormatan, Keberkahan, Rahmat Dan Kebaikan Adalah Milik Allah."

ASSALAAMU ‘ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH.
"Semoga Keselamatan, Rahmat Allah Dan Berkah-Nya ( Tetap Tercurahkan ) Atas Mu, Wahai Nabi."

ASSALAAMU ‘ALAINAA WA ‘ALAA ‘IBADADILLAAHISH SHAALIHIIN.
"Semoga Keselamatan ( Tetap Terlimpahkan ) Atas Kami Dan Atas Hamba-Hamba Allah Yang Saleh."

ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH. WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH.
"Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah. Dan Aku Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah."

ALLAAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD.
"Wahai Allah ! Limpahkanlah Rahmat Kepada Penghulu Kami, Nabi Muhammad !."

TASYAHUD AKHIR

ATTAHIYYAATUL MUBAARAKAATUSH SHALAWATUTH THAYYIBAATU LILLAAH.
"Segala Kehormatan, Keberkahan, Rahmat Dan Kebaikan Adalah Milik Allah."

ASSALAAMU ‘ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH.
"Semoga Keselamatan, Rahmat Allah Dan Berkah-Nya ( Tetap Tercurahkan ) Atas Mu, Wahai Nabi."

ASSALAAMU ‘ALAINAA WA ‘ALAA ‘IBADADILLAAHISH SHAALIHIIN.
"Semoga Keselamatan ( Tetap Terlimpahkan ) Atas Kami Dan Atas Hamba-Hamba Allah Yang Saleh."

ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH. WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH.
"Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah. Dan Aku Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah."

ALLAAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD ( tasyahud awal ) WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD.
"Wahai Allah ! Limpahkanlah Rahmat Kepada Penghulu Kami, Nabi Muhammad Dan Kepada Keluarga Penghulu Kami Nabi Muhammad."

KAMAA SHALLAITAA ‘ALAA SAYYIDINAA IBRAAHIIM WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA IBRAAHIIM.
"Sebagaimana Telah Engkau Limpahkan Rahmat Kepada Penghulu Kami, Nabi Ibrahim Dan Kepada Keluarganya."

WA BAARIK ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD.
"Dan Limpahkanlah Berkah Kepada Penghulu Kami, Nabi Muhammad Dan Kepada Keluarganya."

KAMAA BAARAKTA ‘ALAA SAYYIDINAA IBRAAHIIM WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA IBRAAHIIM.
"Sebagaimana Telah Engkau Limpahkan Berkah Kepada Penghulu Kami, Nabi Ibrahim Dan Kepada Keluarganya."

FIL ‘AALAMIINA INNAKA HAMIIDUMMAJIID. YAA MUQALLIBAL QULUUB. TSABBIT QALBII ‘ALAA DIINIK.
"Sungguh Di Alam Semesta Ini, Engkau Maha Terpuji Lagi Maha Mulia. Wahai Zat Yang Menggerakkan Hati. Tetapkanlah Hatiku Pada Agama-Mu."

7 Manfaat Ketimun Untuk Kesehatan


Ketimun adalah sayuran keempat yang sangat banyak dibudidayakan didunia. Disamping itu, manfaat ketimun untuk kesehatan lalu dikenal luas, sampai kerap dikatakan sebagai makanan super.

Sesuatu website bernama naturalnews melansir sebagian faedah manfaat bagi kesehatan dari ketimun, supaya penduduk luas mengetahuinya, seperti dibawah ini :
 1. Sumber Vit. B serta C. Ya, ketimun yaitu sumber yang baik dari Vit. B. anda bisa mengonsumsi sepotong ketimun sebagai makanan ringan, serta rasakan faedahnya. Kulit ketimun lalu kaya Vit. C, sampai baiknya anda mengonsumsi ketimun dengan kulitnya juga.
 2. Menghindar dehidrasi. Kandungan air dari ketimun nyaris 95%, hingga bisa menolong menghindar dehidrasi.
 3. Menyembuhkan kulit terbakar. Kulit ketimun bisa dipakai sebagai obat untuk kulit yang terbakar akibat cahaya matahari. Untuk kulit yang iritasi lalu, kulit ketimun bisa menolong kurangi dampak sakitnya. Langkahnya cukup tempelkan kulit ketimun dibagian kulit yang sakit, lantas diamkan sampai sebagian menit.
 4. Mata bengkak. Anda yang kerap alami mata capek serta bengkak, kompres mata dengan ketimun yang dipotong kecil. Ketimun mempunyai karakter anti-inflamasi hingga bisa kurangi bengkak.
 5. Melawan kanker. Kandungan lariciresinol, pinoresinol, serta secoisolariciresinol pada ketimun sudah dapat dibuktikan didalam sebagian penelitian berkenaan dengan penurunan efek sebagian type kanker layaknya kanker payudara, ovarium, kanker rahim, serta prostat.
 6. Meredakan bau mulut. Ambillah seiris ketimun, lantas masukkan ke mulut serta tekan pada langit-langit dengan lidah anda. Biarlah 30 detik supaya phytochemcials dapat bekerja membunuh bakteri pemicu bau mulut.
 7. Menyembuhkan diabetes serta kolesterol. Jus ketimun bisa menolong pankreas menghasilkan insulin, yang baik untuk pasien diabetes. Disamping itu, jus ketimun lalu dapat turunkan kolesterol serta mengatur tekanan darah, baik itu darah tinggi atau darah rendah.

Pengertian Akuntansi Biaya Menurut Para Ahli

Pengertian Akuntansi Biaya Menurut Para Ahli - Perusahaan yang mengolah bahan baku untuk menghasilkan barang jadi memerlukan prosedur serta pencatatan tentang proses produksi yang mengolah bahan-bahan tersebut. Pemakaian bahan untuk proses produksi perhitungan biaya produksi untuk menilai persediaan barang jadi ataupun barang setengah jadi dan persediaan bahan yang sedang diproses tetapi belum selesai, kesemuanya ini termasuk dalam bidang akuntansi biaya.

Akuntansi biaya biasanya hanya dianggap berlaku untuk operasi pabrikase, namun dalam dunia ekonomi dewasa ini setiap jenis organisasi dari berbagai ukuran dapat mengambil manfaat dari penggunaan konsep dan teknik akuntansi biaya. Dalam hal ini penulis hanya menerapkan akuntansi biaya sesuai dengan judul skripsi yang ditulis dalam memecahkan suatu masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

Akuntansi biaya juga dapat diartikan sebagai kunci atau alat yang penting guna membantu manajemen dalam melakukan pertimbangan, perencanaan, pengawasan serta sebagai penilaian terhadap kegiatan perusahaan.

Berikut adalah Pengertian Akuntansi Biaya Menurut Ahli:
 • Menurut Mulyadi bahwa pengertian Akuntansi Biaya ialah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya.
 • Menurut Matz Usry pengertian Akuntansi Biaya adalah “Cost accounting sometime call management accounting, should be considered the key managerial partner, furnishing management with the necessary accounting tools to plan and control activities.”
 • Kemudian pengertian Akuntansi Biaya menurut Abdul Halim mengemukakan bahwa definisi akuntansi biaya adalah “Akuntansi biaya adalah akuntansi yang membicarakan tentang penentuan harga pokok (cost) dari suatu produk yang diproduksi (atau dijual di pasar) baik untuk memenuhi pesanan dan pemesan maupun untuk menjadi persediaan barang dagangan. yang akan dijual.”
 • Selanjutnya dikemukakan pula definisi akuntansi biaya menurut R. A. Supriyono dalam bukunya Akuntansi Biaya, bahwa Akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen untuk memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya.
Jadi pengertian akuntansi biaya merupakan penentuan harga pokok suatu produk dengan melakukan suatu proses pencatatan, penggolongan dan penyajian transaksi biaya secara sistematis serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya.

Daftar rujukan pengertian akuntansi biaya
Mulyadi, Akuntansi Biaya, Edisi ke-5, BP-STIE YKPN, Yogyakarta, 1993
Adolph Matz and Milton F .Usry, Cost Accounting Planning and Control, Eight Edition, South Western Publishing.Co. Ohio, 1997
Abdul Halim, Dasar-dasar Akuntansi Biaya, Edisi Keempat, Cetakan Ketiga, BPFE-Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1999
R. A. Supriyono, Akuntansi Biaya : Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok, Buku I, Edisi Ke-2, BPFE-UGM, Yogyakarta, 1994,

Demikianlah pengertian akuntansi biaya, semoga bermanfaat

Tips Agar Cepat Tidur

Jika Anda termasuk salah orang yang mengalami susah tidur, mungkin tips dari saya ini dapat membantu.
 1. Jadwalkan waktu tidur Anda
  Anda harus terlebih dahulu menetapkan waktu tidur dan bangun dengan tepat. Jadi jika anda tidur pada jam yang sudah Anda tentukan sebelumnya, Anda harus sudah tidur dalam waktu itu juga. Begitu juga dengan ketika Anda bangun, Anda juga harus menetapkan waktu bangun yang sudah Anda tentukan. Minimal Anda tidur 8 jam per hari. Lakukan cara ini setiap hari.
 2. Batasi tidur siang Anda
  Anda jangan sampai tidur siang terlalu lama. Usahakan tidur siang hanya sekitar 10-30 menit saja. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kualitas tidur malam Anda agar lebih nyenyak.
 3. Mandi setelah pulang kerja
  Melakukan sesuatu aktivitas yang dapat menaikkan suhu badan, terutama pada saat menjelang tidur, akan berpotensi membuat Anda menjadi lebih sulit untuk tidur. Mandi menjelang tidur dapat mempengaruhi suhu tubuh Anda, sehingga juga berpengaruh pada tidur Anda. Disarankan untuk mandi sesaat setelah Anda pulang kerja dan bukan mandi ketika menjelang waktu tidur. Hal ini tentunya dengan catatan bahwa pulang kerja Anda adalah pada waktu sore hari atau tidak berdekatan dengan jadwal waktu tidur Anda.
 4. Tempat tidur yang nyaman
  Pastikan terlebih dahulu tempat tidur yang Anda gunakan dapat membuat Anda merasa sangat nyaman. Tempat tidur Anda jangan terlalu sempit sehingga Anda sulit bergerak dengan bebas.
 5. Meredupkan lampu rumah ketika menjelang waktu tidurMematikan lampu kamar menjelang waktu Anda tidur memang dapat membuat lebih cepat tidur.Tetapi begitu juga dengan meredupkan lampu ruangan-ruangan dalam rumah sebelum tidur juga sama pentingnya. Terkena cahaya lampu yang begitu terang pada saat menjelang waktu tidur akan membuat Anda menjadi sulit tidur.
 6. Matikan komputer Anda
  Jika Anda adalah seorang yang penggila komputer untuk browsing ataupun bermain game, disarankan untuk membuat jeda antara berhenti bermain komputer dengan saat sebelum Anda tidur, minimal 30 menit. Istirahatkan otak Anda sejenak dan Anda dapat lebih cepat untuk tidur.
 7. Berolahraga
  Usahakan untuk olahraga setiap hari. Anda bisa melakukannya pagi hari dengan olahraga pagi seperti jogging ataupun bersepeda. Hal ini dapat membantu Anda membuat tidur menjadi lebih nyenyak.
 8. Matikan ponsel atau gadget
  Pastikan Anda untuk tidak membawa ponsel di atas kasur menjelang tidur. Apabila Anda masih sibuk dengan ponsel atau gadget tersebut menjelang tidur, hal ini akan meyebabkan Anda menjadi susah tidur. Matikan ponsel atau gadget kurang lebih satu jam sebelum waktu Anda tidur agar Anda dapat untuk cepat tidur dan mendapatkan tidur yang nyenyak. 
Itulah penyebab susah tidur dan tips cara tidur nyenyak. Hindarilah penyebab susah tidur dan terapkan tipsnya setiap haru. Jangan terlalu banyak begadang atau tidur larut malam, hal ini dapat menganggu kesehatan Anda. Jaga selalu kesehatan Anda, terima kasih.

Cara Legalisir NPWP

Bagaimana cara legalisir NPWP ? Caranya gampang, cuman bawa NPWP fotocopy'an, NPWP asli dan Surat Permohonan Legalisir NPWP. Jika di wakilkan pembuatan legalisirnya lampirkan juga Surat Kuasa. Berikut adalah contoh Surat Permohonan Legalisir NPWP :

Membuat Sistem Pola Gaji Karyawan

Membuat Sistem Pola Gaji Karyawan - Gaji atau Upah merupakan bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan sebagai penyedia lapangan kerja kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang dilakukan pada saat wawancara. Kompensasi/gaji/upah merupakan faktor penting dan menjadi perhatian pada banyak organisasi dalam mempertahankan dan menarik sumber daya manusia yang berkualitas.
Bentuk balas jasa ini dapat berupa uang tunai dan beberapa fasilitas lainnya yang disediakan oleh perusahaan. Dan, tugas pembuatan sistem pola gaji ini ada di tangan HRD. Setiap perusahaan memiliki sistem pola penggajian berbeda-beda yang diterapkan kepada karyawannya. HRD harus memperhatikan besaran upah minimum regional (UMR) yang sekarang dikenal dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) saat membuat sistem penggajian.
Apabila perusahaan berdomisili di tingkat provinsi, sistem balas jasa yang diterapkan adalah berbasis UMP. Apabila perusahaan berdomisili di tingkat regional atau setingkat kotamadya/kabupaten, sistem balas jasa yang diterapkan adalah UMK. Setiap provinsi dan regional memiliki besaran standar minimal yang berbeda sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup layak (KHL) di masing-masing provinsi dan regional. Nilai setiap pekerjaan dapat diterapkan sebagai dasar menentukan harga pekerjaan yang dihargai dengan nilai tertentu.
Menyusun struktur dan skala upah memang bukan perkerjaan mudah. Meskipun sudah ada panduan dalam bentuk Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep. 49/MEN/IV/2004, tidak semua perusahaan mengerti akan hal ini.
Di dalam hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan, sering kali terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, dan imbalan atas pekerjaan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, perlu dibuat pula perjanjian kerja. Hal ini menjadi pedoman khusus yang mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan.

Cara Membuat Informasi Lowongan Pekerjaan

Lowongan Pekerjaan
Bagaimana cara membuat informasi lowongan pekerjaan secara online? Informasi lowongan pekerjaan dapat disebarkan melalui media cetak atau online. Saat ini, ada beberapa media online yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk memublikasikan informasi lowongan, seperti LinkedIn, www.jobsdb.com, atau www.jobstreet.co.id.
Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menghubungi media yang akan digunakan sebagai publikasi lowongan adalah posisi yang dibutuhkan, latar belakang pendidikan, usia maksimal, jenis kelamin, pengalaman pekerjaan, domisi atau tempat tinggal, fasilitas yang disediakan, alamat perusahaan (apabila lamaran dikirim melalui surat menyurat), dan alamat e-mail (apabila lamaran dikirim melalui e-mail). Jika semua komponen lowongan sudah lengkap, langkah selanjutnya adalah menghubungi media yang akan digunakan untuk mempublikasikan lowongan tersebut.
Untuk bahasa, dapat menggunakan bahasa inggris atau bahasa indonesia. Apabila posisi yang dibutuhkan diwajibkan fasih berbahasa Inggris, sebaiknya bahasa iklan yang digunakan dalam lowongan adalah bahasa inggris. Namun, jika posisi yang dibutuhkan tidak mewajibkan fasih berbahasa Inggris, bahasa yang digunakan cukup berbahasa Indonesia saja.

Contoh Format Lowongan dalam Bahasa Indonesia

PT. Untung Banget Tbk.
Untung Banget merupakan perusahaan makanan terbesar di Indonesia, yang memiliki visi untuk menjadi yang utama dalam bisnis makanan di Indonesia dengan merek yang kuat dan diakui di pasar global, didukung oleh teknologi, ilmu pengetahuan, dan manajemen yang prima. Kami mencari calon karyawan yang berkualitas, dinamis, dan bertanggung jawab untuk menjadi:
Sales Manager (SM)
Rincian Kerja:
Bertanggung jawab dalam melakukan supervisi beberapa cabang, mengevaluasi dan memonitor sales cabang, memberi keputusan dan menyusulkan kegiatan promosi yang diajukan oleh cabang, melakukan audit/pemeriksaan secara berkala ke cabang-cabang, serta membina hubungan dan mengevaluasi tim distributor, outlet, event organizer, dan institusi pemerintahan.
Persyaratan:
- Pria/Wanita, maksimal 30 tahun;
- Bersedia ditempatkan di serluruh cabang di Indonesia;
- Pendidikan minimal S-1 segala jurusan;
- Pengalaman minimal 3 tahun di posisi Sales Supervisor, terutama dari perusahaan makanan;
- Memahami seluk-beluk aktivitas pemasaran, promosi, dan merchandising;
- Memiliki daya juang dan semangat belajar yang tinggi;
- Percaya diri, tegas, dan mampu memimpin bawahan;
- Kreatif, dinamis, jujur, dan dapat dipercaya.
Alamat lamaran anda (dengan kode lowongan) dan CV, lengkap dengan foto terbaru ke:
HRD Manager PT. Untung Banget Tbk.
Jln. Maju Mundur No. 123 Bandung 12303
Atau, email ke: recruitment@untungbanget.com

Contoh Format Lowongan dalam Bahasa Inggris

PT. Untung Banget Tbk.
PT. Untung Banget Tbk. are a national company with ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18001 certificated that seeking for talented individual to join our company. Let's be part of our team, we are looking for suitable candidates for the position of:
Training & Development Asst. Manager (TDM)
Responsibilities:
Planning and ensuring the implementation of:
- Recruitment, in accordance with organization development plan, resourcing, and develop man power planning, conducting and resoircing employee selection with hold on competences that will built/ developed by company.
- Organization development. As a partner of management, candidate will develop organization structure which appropriate with the company needs and ensure job value development for each position.
- People development. In accordance with competences that will built/developed by company through training programs, management trainee programs, and the assignment and coaching-counselling and application performance management system.
Requirements:
- Min. S-1 in any field and having 5 years experience in recruitment, training, and organization development.
- Good analytical thinking, dynamic and flexible, excellent in communacation and interpersonal skill.
- Fluency in English both oral and written.
- Ability to perform under pressure with any kind of task
Should you meet all requirements above, please send your resume, CV, and recent photograph to:
HRD Manager PT. Untung Banget Tbk.
Jln. Maju Mundur No. 123 Bandung 12303
Or, email ke: recruitment@untungbanget.com

Cara Memperkecil Ukuran File PDF dengan Cepat

Bagaimana cara memperkecil ukuran file pdf dengan cepat ? Saya cari-cari di internet tentang cara mengecilkan file PDF. Nah ketemu websitenya dan tanpa perlu di install di komputer. Di unduh filenya dan keluar hasilnya yang dapat di download secara cepat. Biasanya yang versi trial fiturnya sangat kurang. Saya rekomendasikan versi trial tapi fitur yang lumayan lengkap. Nama websitenya pdfaid.com

Cara Memperkecil Ukuran File PDF:
 • Kunjungi situs compress Pdf dari website pdfaid.com klik disini
 • Klik Pilih Berkas / Telusuri, lalu cari file PDF yang akan anda compress
 • Ubah settingan file PDF sesuai keingan anda, jika tidak ingin diubah biarkan saja default settinganya
 • Klik Compress PDF
 • Tunggu sampai selesai, kemudian Download File PDF hasil kompres dengan cara "klik here"

Akhirnya selesai juga kompress PDF dengan cepat. Selamat mencoba :)

Pentingnya HRD dalam Perusahaan

Pentingnya HRD dalam Perusahaan
Pentingnya HRD dalam Perusahaan - Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang manajemen yang melaksanakan kegiatan pengadaan, pelatihan dan pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, serta pemeliharaan sumber daya manusia. Fungsi-fungsi manajemen akan menjadi dasar pelaksanaan dari fungsi manajemen sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan strategis. Salah satu dari bagian manajemen sumber daya manusia yang terdapat di perusahaan adalah human resources division (HRD).
Human resources division (HRD) atau bagian personalia merupakan pekerjaan yang memiliki tingkat dinamika cukup tinggi. Sering kali, posisi HRD dianggap sebagai nyawa dari suatu perusahaan, sehingga tidak jarang posisi ini cenderung mendapat otoritas cukup tinggi dan dominan di posisi manajerial perusahaan dalam mengambil langkah atau kebijakan bagi para pekerjanya. Oleh karena itu, diperlukan seseorang yang memiliki kepribadian dinamis untuk dapat menyelami setiap pekerjaan yang akan dilakukan.
Selain berhadapan langsung dengan karyawan dan memecahkan setiap persoalan serta permasalahan yang ada di perusahaan berkaitan dengan karyawan, ada beberapa dokumen yang sering dikerjakan oleh seorang HR atau personalia. Pada bagian berikutnya, dibahas mengenai beberapa kegiatan dan contoh dokumen yang wajib dimiliki oleh seorang HR atau personalia.

Pentingnya Strategi Pemasaran 7P

Didalam berwirausaha sangat pentingnya untuk melakukan pemasaran.. Pentingnya strategi pemasaran ini, karena didalam berusaha tanpa melakukan pemasaran maka usaha itu tidak akan laku-laku secara optimal. Semua perusahaan pasti menggunakan Strategi Pemasaran 7P. Apa itu Strategi Pemasaran 7P? Product (Produk), Price (Harga), Place (Tempat), Promotion (Promosi), People (Orang), Physical Evidence (Bukti Fisik), dan Process (Proses). Saya akan menjelaskan secara singkat tentang 7P ini.

Product (Produk)
Produk merupakan komponen utama yang mendasari pemasaran suatu perusahaan. Karena dibuatnya suatu produk, maka sebuah usaha mempunyai misi bagaimana caranaya produk yang diproduksi dapat dijual. Akan tetapi produk saja tidak cukup, akan tetapi sebuah produk harus memiliki kualitas dan kuantitas. Kuantitas berarti dapat memenuhi kebutuhan pasar sedangkan kualitas adalah produk itu mamapu memuaskan keinginan Customers sebgai pengguna produk yang kita produksi. Sehingga perusahaan harus mampu memproduksi membuat produk yang mampu menjawab keinginan pelanggan. Terkait pembuatan produk, maka perusahaan memerlukan harus bekerjasama dengan bagian informasi perusahaan supaya produksi yang dialakukan tidak salah sasaran.

Price (Harga)
P yang ke dua adalah Price (harga). Maksudnya adalah harga sebuah produk harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat produk tersebut diapsaarkan. Research pasa perlu dilakukan agar penetapan harga suatu produk sesuai dengan daya beli lingkungan. Karena tanpa pertimbangan tersebut bisa jadi suatu produk tidak akan laku dipasaran.

Place (Tempat)
Tempat yang strategis merupakan salah satu kunci suskses pemasaran suatu produk. Terkait dengan temapat perusahaan harus mamapu memilih lokasi yang mampu dijagkau oleh siapa saja. Sehingga pelanggan tidak merasa kesulitan untuk menjangkau tempat tersebut. Selain itu sarana parkir merupakan fasilitas yang tidak boleh ditinggalkan.

Promotion (Promosi)
Promosi merupakan tahapan memperkenalkan suatu produk kepada Customers. Pada tahapan ini tidak jarang sebuah perusahaan memerlukan pengeluaran yang besar uintuk promosi tersebut. Promosi mutlak dilakukan oleh sebuah perusahaan, karena meski produk yang dihasilkan perusahaan memlikiki kuantitas dan kualitas yang memenuhi permintaan pasar, akan tetapi bisa jasa tidak laku karena produk yang kita buat tidak banyak orang yang mengetahuinya. Pada kenyataa saat ini teknologi informasi sudah sangat kompleks, sehingga mengenai media promosi yang diguanakan tentunya disesuaikan dengan target pasar dan kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk melakukan promosi.

People (Orang)
Pada awalnya strategi penjaualan hanya menggunakan 4 prinsip di atas. Akan tetapi dalam perkembangannya manusia menjadi salah satu strategi yang perlu diperhatikan dalam strategi pemasaran produk. Manusia bisa menjadi kunci ketika kualitas suatu produk dipengaruhi baik langsung manupun tidak langsung oleh manusia. Sehingga jaminan kualitas produk memperhatikan manusia yang ikut andil dalam pembuatan produk tersebut atau bahkan dalam pendistribusian dan pemasaran secara langsung. Etos kerja serta pelayanan terhadap pelanggan baik secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap pemasaran suatu produk.

Physical Evidence (Bukti Fisik)
Bukti fisik merupakan salah satu faktor yang tidak harus ada, meskipun suatu perusahan pasti memiliki bukti fisik dari usaha yang dijalankan. Bukti fisik sebuah usaha bisa dijadikan sebagai dasar penentuan harga karena terkait untuk menutup pembelian peralatan tersebut.

Process (Proses)
Yang terakhir adalah proses.  Proses disisni tidak hanya terbataqs pada pembuatan produk dari bahan yang mentah samapai barang jadi, akan tetapi dari hilir samapai ke hulu. Dari pen-Supply bahan baku samapai pada pelanggan yang menikmati hasil produksi perusahaan.

Tips untuk menggunakan strategi 7P ini, cari beberapa yang anda maximalkan.
Contohnya: anda mengutamakan Harga dan Tempat, maka anda harus mencari harga yang cocok untuk harganya untuk bersaing dengan yang lain, dan tempat yang nyaman atau strategi dibandingkan tempat usaha lain.